MKS Advocaten

Tarieven

Het uurtarief van de advocaten van MKS Advocaten bedraagt voor particuliere cliënten € 185,- exclusief BTW en voor zakelijke cliënten € 210,- exclusief BTW. Zowel bij particuliere als bij zakelijke cliënten wordt daarnaast 5% kantoorkosten in rekening gebracht.Naast het uurtarief brengen we ook de kosten in rekening die wij in uw zaak aan derden moeten betalen, zoals griffierecht, kosten deurwaarder en andere instanties.

Aangepast goedkoop tarief bij familierecht: In familiezaken, dus ook bij echtscheiding, rekenen wij een tarief van slechts € 150,-- per uur excl. BTW en 5% kantoorkosten.

Indien particuliere cliënten inkomen en/of vermogen hebben dat valt binnen door de wetgever vastgestelde grenzen, kunnen zij in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie over de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.