Huur en verhuur

Partijen kunnen zowel roerende als onroerende goederen huren en verhuren. Daarbij zijn beide partijen wel gebonden aan bepaalde regels.

Partijen kunnen zowel roerende als onroerende goederen huren en verhuren. Daarbij zijn beide partijen wel gebonden aan bepaalde regels.

De verhuurder moet hetgeen hij verhuurt aan de huurder ter beschikking stellen en zorgen dat het verhuurde zo onderhouden is dat het gebruikt kan worden waarvoor het is bestemd. Daarnaast moet de verhuurder de huurder het rustig genot van het verhuurde verschaffen.

Niet alleen de verhuurder, ook de huurder heeft diverse verplichtingen. Zo mag hij de inrichting of de gedaante van hetgeen hij huurt niet veranderen (althans niet zonder toestemming van de verhuurder). De huurder moet daarnaast het gehuurde als een goed huurder gebruiken en de huurprijs op de afgesproken tijdstippen betalen. Wanneer een van deze verplichtingen niet door de verhuurder of de huurder wordt nageleefd, kunt u, zowel als verhuurder als huurder, contact opnemen met MKS Advocaten. MKS Advocaten voert met grote regelmaat procedures over huur en verhuur van onroerend goed. Daarbij moet u denken aan achterstallige huurpenningen, slecht huurderschap, ontruiming, geschillen over servicekosten, schotelantennes en verder alles waar een (ver)huurder mee te maken kan krijgen.