Personen- en familierecht

Onder het familierecht vallen veel onderwerpen waarmee iedereen wel te maken krijgt, bij zichzelf of in de omgeving:

Mr. M. Hoogeveen en mr. M.L. Groeneveld zijn beiden werkzaam op het terrein van het personen- en familierecht. Zij bieden u deskundige juridische bijstand op vrijwel alle onderwerpen die onder dit rechtsgebied vallen. Denk daarbij aan:

Echtscheiding

Een echtscheiding moet worden uitgesproken door de rechtbank en een advocaat is daarbij voor de partij die de echtscheiding vraagt verplicht. Ook kunnen partners samen de echtscheiding verzoeken, als zij het eens zijn over de echtscheiding op zich, de verdeling van de huwelijksgemeenschap, de regelingen rond de kinderen en de alimentatie. Dat kan dan via één advocaat. Tot de taak van de advocaat hoort ook het opstellen van een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan., Ook voor de beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenwoning kunt u bij ons terecht.

Alimentatie

Niet alleen in het kader van een echtscheiding kunnen wij u behulpzaam zijn bij het (laten) vaststellen van een bedrag aan kinder- en/of partneralimentatie, maar ook indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden kunnen wij voor u een draagkrachtberekening maken en een procedure tot wijziging van de alimentatie voeren.

Omgang

Uitgangspunt is dat beide ouders recht hebben op omgang met hun kinderen. Rond omgangsregelingen kunnen in de praktijk echter veel problemen ontstaan. In eerste instantie wordt geprobeerd om in onderling overleg afspraken te maken over de omgang tussen de kinderen en de niet verzorgende ouder.. Dat is vaak het beste. Zowel voor de kinderen als voor beide ouders. De afspraken kunnen dan door de advocaat worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Als blijkt dat partijen er niet uitkomen, kan de advocaat een procedure tot wijziging van de omgangsregeling voor u voeren.

Gezag en afstamming

Naast de afspraken over de omgang kunnen er in een ouderschapsplan ook afspraken omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag vastgelegd worden. Maar ook wanneer er tussen partijen een geschil bestaat over de uitoefening van het ouderlijk gezag kunt u zich tot één van onze advocaten wenden voor advies of het voeren van een procedure. Hetzelfde geldt voor zaken op het gebied van afstamming. Daarbij kunt u denken aan erkenning, ontkenning vaderschap en adoptie.