Contracten

In het dagelijks leven worden ontelbare overeenkomsten gesloten. Vrijwel iedereen is regelmatig partij bij één of meerdere overeenkomsten.

In het dagelijks leven worden ontelbare overeenkomsten gesloten. Vrijwel iedereen is regelmatig partij bij een of meerdere overeenkomsten.

Zowel bij de totstandkoming als bij de nakoming van een overeenkomst, kunnen er geschillen ontstaan waarbij het verstandig is om de hulp van een advocaat in te schakelen.

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een partij bij de overeenkomst van mening is dat er nog slechts sprake is van onderhandelingen en die af wil breken terwijl de andere partij van mening is dat er al een overeenkomst tot stand was gekomen. Daarnaast kan het gebeuren dat bij de uitvoering van een overeenkomst één van beide partijen zijn verplichtingen niet of niet op de juiste wijze nakomt.

Om dergelijke geschillen te voorkomen, kunt u ook al in de onderhandelingsfase en/of bij het opstellen van de overeenkomst een advocaat inschakelen. In al dit soort gevallen is MKS Advocaten de juiste partner om u te adviseren of u in een procedure bij te staan.