Arbeidsrecht

Wanneer er over arbeidsrecht wordt gesproken, denkt men al gauw aan één deel van het arbeidsrecht, namelijk het ontslagrecht.

Wanneer er over arbeidsrecht wordt gesproken, denkt men al gauw aan één deel van het arbeidsrecht, namelijk het ontslagrecht. Dit vormt inderdaad een belangrijk deel van het arbeidsrecht, maar er zijn binnen het arbeidsrecht ook andere gebieden waarbij er problemen kunnen ontstaan. Zo is het bij aanvang van de overeenkomst belangrijk om te weten of de bepalingen over bijvoorbeeld de proeftijd, het concurrentiebeding en de opzegtermijn geldig zijn. En tijdens het dienstverband kunnen er geschillen ontstaan over de uitleg van Cao-bepalingen, de rechten en verplichtingen bij ziekte of bij een arbeidsongeval. Bij de beëindiging van het dienstverband is het belangrijk om te weten wat de rechten en verplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer zijn. Op alle genoemde terreinen is de hulp van een advocaat raadzaam. Bij een arbeidsgeschil luistert het optreden van de werkgever erg nauw. Je kunt hier niet vertrouwen op je eigen rechtsgevoel en het terugdraaien van een eenmaal ingezet traject is vaak niet meer mogelijk. Tijdig contact met ons opnemen kan veel ellende en geld besparen. Te vaak moeten wij constateren:"Had even eerder gebeld" . MKS Advocaten treedt in arbeidsrechtelijke kwesties op voor zowel werkgevers als werknemers.